Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně

Partnerzy szkoły

Serdecznie dziękujemy Partnerom za dobrą współpracę i przychylność wobec naszej szkoły oraz wsparcie finansowe wielu przedsięwzięć!

Gmina Lutynia Dolna

Stowarzyszenie Kopernikus  – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej

Kongres Polaków w RC

Konsulat Generalny RP w Ostrawie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ im. Jana Olszewskiego

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

ORPEG – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie

Rada szkoły, w składzie p. Agata Latová (przewodnicząca), p. Beata Šelová, p. Jan Czapek, p. Bohdan Czapek, p. Edyta Lis, p. Alexandra Sembolová

Macierz Szkolna w RC

Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy  – MK PZKO w Lutyni Dolnej, Wierzniowicach, Skrzeczoniu, Orłowej, Boguminie