Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna to przyjemne i życzliwe miejsce, które zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą po zakończeniu lekcji przedmiotowych.

Świetlica szkolna – dla kogo jest przeznaczona?

Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie kl. 1. – 9., którzy ze względu na wydłużony czas pracy rodziców lub trudną organizację dojazdu komunikacją miejską ze szkoły do domu nie mogą wracać do domu samodzielnie. Pobyt ucznia w świetlicy może być także ze względu na inne okoliczności, które wymagają zapewnienia uczniom opieki.

Jakie są godziny pracy świetlicy szkolnej?

Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 11:25 – 17:15.

Liczbę godzin zajęć świetlicowych w danej szkole określa arkusz organizacji, który ustalany jest w czerwcu na następny rok szkolny.

Godziny świetlicy szkolnej ustalane są tak, by zapewnić opiekę uczniom wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebują, z uwzględnieniem możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły.

Zasady pobytu w świetlicy są opisane w regulaminie świetlicowym, który znajduje się w zakładce Dokumenty.

Jak działa świetlica szkolna?

Prowadzi różnego rodzaju zajęcia oraz zabawy dla uczniów, organizuje konkursy, wspiera plastycznie imprezy szkolne, udziela uczniom wsparcia w nauce oraz współpracuje z pozostałymi pracownikami szkoły w zakresie wszelkich prowadzonych działań.

Za organizację pracy świetlicy szkolnej odpowiada dyrektor danej placówki. Szczegółowo określa organizację nauczania, wychowania i opieki nad uczniami w świetlicy na każdy nowy rok szkolny.

Świetlica jest prowadzona przez zatrudnionego w szkole pedagoga, który ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy świetlicy.

Jakie są zadania świetlicy szkolnej?

Świetlica ma za zadanie zapewnić dzieciom zajęcia, które uwzględniają ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe. Są to między innymi zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, a także zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. W świetlicy szkolnej dzieci odrabiają zaległości szkolne i przygotowują się do lekcji.

W świetlicy szkolnej odbywają się również zajęcia, które dostarczają dzieciom rozrywki, takie jak konkursy (tematyczne, wiedzy, quizy), zajęcia rozwijające aktywność twórczą,

zajęcia rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logiczne, tekstowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne), zabawy ruchowe.

W ramach świetlicy odbywają się różne kółka zainteresowań, które są bezpłatne. W roku szkolnym 2023-2024 są to:

  • Kółko języka angielskiego dla kl. 1. i 2.
  • Klub szachowy
  • Kółko kreatywne
  • Gry sportowe
  • Kółko kaligraficzne
  • LEGO kodowanie
  • „Myślę, decyduję, działam” – kółko edukacji finansowej
  • Religia